Het dagelijks bestuur behartigt de algemene goede werking van de club. De bestuursleden waken erover dat de clu operationeel goed draait.