Deze groep, samengesteld uit verschillende trainers van de club hebben de sportieve verantwoordelijkheid voor verschillende taken:

  • Het zoeken naar de geschikte trainers voor de verschillende trainingsgroepen.
  • Begeleiden van onze jonge, eigen trainers, die hun eerste stappen zetten in het “ trainersvak “
  • Samenstellen en opvolgen van de wedstrijdkalenders, wedstrijdwijzigingen, bekerwedstrijden
  • Opvolgen van al het nodige materiaal dat nodig is en gebruikt wordt in de sporthallen.
  • Op het einde van iedere seizoen een evaluatie maken van de progressie van alle speelsters en spelers en een nieuwe indeling maken van de verschillende ploegen voor het seizoen nadien rekening houdend met deze progressie én de mogelijkheden volgens leeftijd om ploegen samen te stellen met als voornaamste doel iedereen voldoende trainingstijd en speelgelegenheid te geven.
  • Voortdurende bewaking van de sportieve kwaliteit en bemiddelen bij eventuele nodige bijsturingen in de loop van het seizoen.