Allerlei werkgroepen ondersteunen verder de club.

Enerzijds zijn er activiteitsgebonden werkgroepen die zoals de naam het al zegt aan een specifieke activiteit werken zoals de kwis, het eetfestijn en dergelijke.

Anderzijds zijn er clubondersteunende werkgroepen zoals communicatie, kledij, PR, e.d.