Zowel voor het lidgeld dat je bij ons betaalt als voor deelname aan door ons georgaaniseerde kampen of stages, zorgen wij voor een attest dat je kan indienen bij je werkgever en/of ziekenfonds.

Je vindt deze attesten terug in Twizzit.