NL

Welkom bij Volley Opwijk

Binnen Volley Opwijk hebben we een vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan als je met vragen zit over het gedrag van andere personen binnen de club.

Deze persoon zal eerst en vooral naar je luisteren en trachten een oplossing te bieden. Moest het nodig zijn kan de vertrouwenspersoon je ook doorverwijzen naar een andere instantie.

Vertrouwenspersoon Volley Opwijk

Elke Lefever

M : vertrouwenspersoon@volleyopwijk.be

 

 

Vertrouwenspersonen Volley Vlaanderen

Lees alles over hun aanpak en werking op de website van Volley Vlaanderen.

M: vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be

De raad van bestuur bestaat voornamelijk ook uit leden die actief zijn in ofwel de sportieve commissie of het dagelijks bestuur. Er is een jaarlijkse algemene vergadering om het financieel bilan te bespreken/ goed te keuren.


Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de algemene visie en missie op lange termijn van de
club en gaan belangrijke beslissingen op deze visie toetsen.

De algemene visie binnen Volley Opwijk :

 • streeft een zo goed mogelijke jeugdopleiding na die rekening houd met alle aspecten die gerelateerd zijn met modern volleybal.
 • We streven naar maximale mogelijke trainingstijd een deelname aan de competitie wedstrijden met ruime speelkansen voor iedere aanwezige speelster/speler en de
  deelname aan alle beker competities inclusief jeugd champions competitie.
 • We streven er tevens naar om met zoveel mogelijk binnen de club opgeleide mensen met de seniorenploegen op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. 
 • De recreatieteams binnen Volley Opwijk maken ook een belangrijk gegeven uit van het clubgebeuren, zij zorgen mee voor de clubbinding en alle leuke extra sportieve activiteiten in de club.

Het dagelijks bestuur behartigt de algemene goede werking van de club. De bestuursleden waken erover dat de club operationeel goed draait.

Deze groep, samengesteld uit verschillende trainers van de club hebben de sportieve verantwoordelijkheid voor verschillende taken:

 • Het zoeken naar de geschikte trainers voor de verschillende trainingsgroepen.
 • Begeleiden van onze jonge, eigen trainers, die hun eerste stappen zetten in het “ trainersvak “
 • Samenstellen en opvolgen van de wedstrijdkalenders, wedstrijdwijzigingen, bekerwedstrijden
 • Opvolgen van al het nodige materiaal dat nodig is en gebruikt wordt in de sporthallen.
 • Op het einde van iedere seizoen een evaluatie maken van de progressie van alle speelsters en spelers en een nieuwe indeling maken van de verschillende ploegen voor het seizoen nadien rekening houdend met deze progressie én de mogelijkheden volgens leeftijd om ploegen samen te stellen met als voornaamste doel iedereen voldoende trainingstijd en speelgelegenheid te geven.
 • Voortdurende bewaking van de sportieve kwaliteit en bemiddelen bij eventuele nodige bijsturingen in de loop van het seizoen.

Allerlei werkgroepen ondersteunen verder de club.

Enerzijds zijn er activiteitsgebonden werkgroepen die zoals de naam het al zegt aan een specifieke activiteit werken zoals de kwis, het eetfestijn en dergelijke.

Anderzijds zijn er clubondersteunende werkgroepen zoals communicatie, kledij, PR, e.d.

Binnenkort...
Dank aan
FAQ

Volley Opwijk VZW    |    BE 0733.958.121   |   BE42 0689 3542 2254

© 2021, website powered by Twizzit.com